CENNIK

Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie dla każdej sprawy, w formie kwoty ryczałtowej lub stawki godzinowej. Jego wysokość uzależniona jest w szczególności od zakresu usługi, wartości przedmiotu sprawy oraz nakładu pracy radcy prawnego.

Koszt porady prawnej od 100,00 PLN + VAT.
Jedna godzina pracy prawnika - 250,00 PLN +VAT.

Mając na względzie dobro Klienta wyżej określone stawki mogą być negocjowane.

Przy prowadzeniu spraw istnieje możliwość zawarcia klauzuli „premia za sukces”.

W przypadku klientów, z którymi Kancelaria jest związana umowami o stałą obsługę prawną, preferowane jest wynagrodzenie w formie ryczałtowej, określane na podstawie miesięcznego nakładu pracy Kancelarii, związanego z tą obsługą.

Koszty związane z wykonaniem usługi (w szczególności: opłaty i wydatki sądowe, opłaty skarbowe, opłaty urzędowe oraz inne opłaty wynikające ze specyfiki usługi prawniczej) nie związane bezpośrednio z prowadzeniem Kancelarii, ponosi Klient.

Ponadto informujemy, że stawki minimalne wynagrodzenia za czynności radców prawnych określone zostały rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2015 r., Nr 1804  z późn. zm.).