OFERTA

Kancelaria świadczy usługi prawne na podstawie pełnomocnictwa oraz umowy zawartej z Klientem. Oferta Kancelarii skierowana jest do przedsiębiorców oraz osób fizycznych:

OFERTA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

świadczenie niżej wymienionych usług z zakresu prawa spółek handlowych, KRS, prawa podatkowego i administracyjnego, prawa cywilnego, prawa zamówień publicznych, prawa własności przemysłowej, prawa pracy, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, prawa budowlanego:

 • doradztwo prawne

 • sporządzanie aktów tworzących podmioty gospodarcze, w szczególności umów spółek prawa handlowego, kompleksowa obsługa osób rozpoczynających lub poszerzających działalność gospodarczą

 • prowadzenie postępowań rejestracyjnych podmiotów gospodarczych, co obejmuje przygotowanie wszelkich niezbędnych dokumentów i złożenie ich we właściwych organach władzy publicznej

 • sporządzanie aktów wewnątrz organizacyjnych podmiotów gospodarczych (np. regulaminy pracy, wynagradzania, a także inne dokumenty wewnętrzne przedsiębiorstwa)

 • sporządzanie kompleksowych opinii prawnych na podstawie przedłożonych materiałów

 • przygotowywanie projektów umów oraz negocjacje ich warunków

 • analiza i ocena ryzyka prawnego wynikającego z umów sporządzonych przez osoby trzecie

 • zastępstwo procesowe

 • sprawdzanie i sporządzanie dokumentacji z zakresu zamówień publicznych

 • kompleksowa usługa wdrożenia ochrony danych osobowych w zakresie prawnym, oraz nadzór nad wdrożeniem ochrony danych w zakresie organizacyjnym i informatycznym

OFERTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH

świadczenie niżej wymienionych usług z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych (wyłącznie radca prawny Klaudia Majer), prawa podatkowego i administracyjnego, prawa upadłościowego, prawa konsumenckiego:

 • udzielanie porad prawnych

 • przygotowywanie projektów pism, podań, wniosków składanych do organów władzy publicznej

 • przygotowywanie projektów umów oraz negocjacje ich warunków,

 • reprezentacja we wszelkich sprawach sądowych, w szczególności w sprawach gospodarczych, cywilnych, prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych (radca prawny Klaudia Majer)

 • reprezentacja w postepowaniach zabezpieczających i egzekucyjnych

 • zastępstwo procesowe

 • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

DOCHODZENIE NALEŻNOŚCI
 • windykacja telefoniczna

 • kierowanie wezwań do zapłaty przedsądowych i przedegzekucyjnych

 • kierowanie spraw na drogę sądową w celu uzyskania tytułu egzekucyjnego - wyroku lub nakazu zapłaty i prowadzenie postępowań egzekucyjnych

 • wszczynanie i prowadzenie postępowań egzekucyjnych

 • pieczęć prewencyjna

 • monitoring płatności