Kancelarie Radców Prawnych Klaudia Majer § Kopińska Alina

ul. Racławicka 32 lok. 1, 42-217 Częstochowa

e-mail: biuro@kancelaria-mk.pl

DARMOWY KREDYT

Sankcja kredytu darmowego pozwala na rozliczenie się z firmą kredytową/pożyczkową samym kapitałem bez odsetek i prowizji. 

Powstała by chronić kredytobiorców – przede wszystkim przed nieuczciwymi praktykami firm pożyczkowych i kredytowych.

Jakich umów dotyczy sankcja kredytu darmowego? 

Sankcja kredytu darmowego obowiązuje w przypadku kredytu konsumenckiego (pożyczki), tj. takiego, którego wartość nie przekracza kwoty 255.500,00 zł. 

Oświadczenie o chęci skorzystania z sankcji kredytu darmowego należy złożyć w trakcie trwania umowy albo najpóźniej w ciągu roku od wykonania umowy.   

Obowiązki kredytodawcy

Ustawa o kredycie konsumenckim nakładała na kredytodawcę szereg obowiązków i rygorów mających na celu zapewnienie pełnej świadomości konsumenta co do treści umowy kredytu i jego obowiązków z tej umowy wynikających. Niedopełnienie obowiązków przez bank lub firmę pożyczkową daje konsumentowi prawo do darmowego kredytu. 

Sankcję kredytu darmowego będą pociągały za sobą wszystkie postaci braku wywiązania się z ustawowego obowiązku informacyjnego: zarówno brak jego spełnienia, jak i spełnienie niewłaściwe. 

Kredytobiorca może odwołać się do sankcji kredytu darmowego, w sytuacji gdy:  

 • umowa nie została zawarta na piśmie – nawet jeśli umowa zawierana jest online kredytodawca ma obowiązek podpisania umowy z klientem. Jeśli formy pisemnej zabraknie, można skorzystać z sankcji kredytu darmowego
 • w umowie brakuje informacji na temat RRSO czy oprocentowania – tymczasem stanowią one podstawę do wyliczenia kosztów kredytu, czyli do ustalenia tego, jakie będą zyski kredytodawcy i koszty konsumenta
 • w umowie brak jest informacji na temat spłaty kredytu – między innymi harmonogramu spłat, terminu spłaty całości zobowiązania czy wysokości rat.  

Naruszeń może być znacznie więcej, gdyż kredytodawca ma obowiązek wskazać w umowie: 

 • adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych kredytodawcy i pośrednika kredytowego;
 • rodzaju kredytu i czasu obowiązywania umowy
 • całkowitą kwoty kredytu 
 • całkowitą kwotę do zapłaty przez konsumenta ustaloną w dniu zawarcia umowy o kredyt konsumencki wraz z podaniem wszystkich założeń przyjętych do jej obliczenia
 • inne koszty, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt konsumencki 
 • roczną stopę oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, warunki jej zmiany 
 • sposób zabezpieczenia i ubezpieczenia spłaty kredytu, jeżeli umowa je przewiduje;
 • termin, sposób i skutki odstąpienia konsumenta od umowy
 • prawo konsumenta do spłaty kredytu przed terminem oraz procedurę spłaty kredytu przed terminem

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.